ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

H Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης με φυσική παρουσία των συνέδρων και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας https://www.ysma7thmeeting.gr/.


Για συμμετοχή στη Συνάντηση δια ζώσης ή διαδικτυακά είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στην οποία έχουν λάβει την πρόσκληση συμμετοχής.


Δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής στη Συνάντηση έχουν μόνον οι σύνεδροι που έχουν λάβει πρόσκληση συμμετοχής ενώ για απλή παρακολούθηση (live streaming) της Συνάντησης δεν απαιτείται ηλεκτρονική εγγραφή. Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι για διαδικτυακή συμμετοχή έχουν δυνατότητα υποβολής γραπτών ερωτήσεων την 1η και 2η ημέρα της Συνάντησης καθώς και σύντομης τοποθέτησης στη συζήτηση της 3ης ημέρας μέσω της ιστοσελίδας της Συνάντησης.


Οι σύνεδροι που θα παρακολουθήσουν τη Συνάντηση δια ζώσης πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική τους εγγραφή πριν την άφιξή τους στον χώρο τη Συνάντησης και να έχουν μαζί τους τον κωδικό QR (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή) που έχουν λάβει κατά την εγγραφή.


Οι γλώσσες της Συνάντησης είναι η ελληνική και η αγγλική. Θα υπάρχει διερμηνεία από τη μία γλώσσα στην άλλη κατά τη διάρκεια της Συνάντησης.


Διαβάστε τις Συχνές ερωτήσεις εδώ

Κατεβάστε τον οδηγό