Υγειονομικό Πρωτόκολλο Covid-19

Α. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ για τον COVID-19

Για την είσοδό σας στo Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης για την 7η Διεθνή Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων Ακροπόλεως, παρακαλείστε να επιδείξετε ένα από τα εξής έγγραφα, μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος:

• Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον 14 ημερών

• Πιστοποιητικό νόσησης με ισχύ έως 6 μήνες από τη διάγνωση


Το έντυπο πιστοποιητικό πρέπει να επιδεικνύεται στο γραφείο γραμματείας στην είσοδο του Αμφιθεάτρου.


Για την ασφάλεια όλων, η Συνάντηση θα διεξαχθεί με ελεγχόμενο αριθμό επισκεπτών τηρώντας όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας.

• Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για όλους μέσα στο Αμφιθέατρο.

• Έλεγχοι θερμοκρασίας θα διεξάγονται στην Είσοδο του Μουσείου της Ακρόπολης.


B. Πρωτόκολλο αφίξεων στην Ελλάδα και ταξιδιωτικές οδηγίες

Παρακαλούμε να μεταβείτε στον παρακάτω επίσημο σύνδεσμο, ο οποίος περιέχει το πιο πρόσφατο έγκυρο πρωτόκολλο COVID-19 σχετικά με τις ταξιδιωτικές οδηγίες προς την Ελλάδα.

https://travel.gov.gr

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι το επίσημο πρωτόκολλο και οι κατευθυντήριες γραμμές υπόκεινται σε συχνές αλλαγές.