Το συνέδριο

7η Διεθνής Συνάντηση για την Αποκατάσταση των μνημείων Ακρόπολεως

«Τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη. Τα νέα προγράμματα»

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης των Αθηνών και το Μουσείο Ακρόπολης, διοργανώνουν την 7η Διεθνή Συνάντηση για την αποκατάσταση των μνημείων Ακροπόλεως με θέμα Τα αναστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη. Τα νέα προγράμματα. Η Συνάντηση θα διεξαχθεί στις 11, 12 και 13 Νοεμβρίου 2021, στο Μουσείο της Ακρόπολης και διαδικτυακά. Σκοπός της Συνάντησης είναι να δημοσιοποιηθούν στους ειδικούς επιστήμονες και στο ευρύ κοινό τα τρέχοντα και ολοκληρωμένα έργα και να τεθούν σε συζήτηση προτάσεις για τα προσεχή προγράμματα, με έμφαση στο έργο αποκατάστασης της δυτικής προσπέλασης και το έργο αποκατάστασης των τειχών της Ακρόπολης.

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία επιλέχθηκε η διεξαγωγή της Συνάντησης σε υβριδική μορφή. Κατ’ επέκταση και βάσει των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων, ένας περιορισμένος αριθμός συνέδρων θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την Συνάντηση δια ζώσης, ενώ ένας μεγαλύτερος αριθμός συνέδρων θα μπορεί να παρακολουθήσει τις εργασίες διαδικτυακά και να υποβάλει ερωτήσεις, μέσω ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας. Οι εργασίες της Συνάντησης θα μεταδίδονται ζωντανά από το κανάλι της ΥΣΜΑ στο Youtube (Youtube: Acropolis Restoration Service).

Η θεματολογία του συνεδρίου αναπτύσσεται γύρω από τους ακόλουθους άξονες:

1) Απολογισμός του αναστηλωτικού έργου που υλοποιήθηκε στο διάστημα που μεσολάβησε από την 6η Διεθνή Συνάντηση και των έργων αναβάθμισης της προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου.

2) Ανάλυση των θεωρητικών προσεγγίσεων στο ζήτημα της αποκατάστασης αρχαίων μνημείων, ιστορική αναδρομή και σύγχρονος προβληματισμός.

3) Παρουσίαση της μελέτης αποκατάστασης της δυτικής προσπέλασης στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.

4) Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου επέμβασης στα τείχη της Ακρόπολης.

5)Παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία σε έργα αναστήλωσης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων.

Τη δεύτερη ημέρα της Συνάντησης (12 Νοεμβρίου) οι σύνεδροι που παρακολουθούν το συνέδριο δια ζώσης θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και να ενημερωθούν για τις προγραμματιζόμενες επεμβάσεις.

Οι εργασίες της Συνάντησης θα ολοκληρωθούν την τρίτη ημέρα (13 Νοεμβρίου), με συζήτηση επί των θεωρητικών αρχών επέμβασης στα μνημεία και επί των συγκεκριμένων προτάσεων που παρουσιάσθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Κατά την πρώτη συνεδρία της ημέρας θα απαντηθούν οι ερωτήσεις που θα έχουν υποβληθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Παράλληλα με τις εργασίες της Συνάντησης διοργανώνεται στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου της Ακρόπολης, έκθεση σχεδίων των υπό εξέταση μελετών, την οποία θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν οι σύνεδροι που παρακολουθούν τις εργασίες με φυσική παρουσία, στον χώρο του Μουσείου.

Η Συνάντηση θα διεξαχθεί στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Επιστημονική Επιτροπή της Συνάντησης
Μ.Κορρές, Αρχιτέκτων μηχανικός, Ακαδημαϊκός – Πρόεδρος της EΣMA
Φ.Μαλλούχου – Tufano, Αρχαιολόγος, πρώην Καθηγήτρια Πολυτεχνείου Κρήτης – Αναπληρώτρια Πρόεδρος ΕΣΜΑ
Ν.Βαλάκου, Αρχαιολόγος, Επίτιμη Διευθύντρια ΥΠΠΟΑ
Π.Θέμελης, Αρχαιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Β.Κασελούρη-Ρηγοπούλου, Χημικός μηχανικός, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ
Ε. Κουντούρη, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη ΔΙΠΚΑ, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, ΥΠΠΟΑ
Π.Κουφόπουλος, Αρχιτέκτων μηχανικός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Β. Λαμπρινουδάκης, Αρχαιολόγος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μ.Μερτζάνη, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων, Προϊσταμένη ΔΣΑΝΜ, ΥΠΠΟΑ
Ε.Μπάνου, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, ΥΠΠΟΑ
Δ. Σβολόπουλος, Αρχιτέκτων μηχανικός, Προϊστάμενος ΔΑΑΜ, ΥΠΠΟΑ
Χ.Μουζάκης, Πολιτικός μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ

Οργανωτική Επιτροπή - Οργανωτική Γραμματεία
Β.Ελευθερίου, Αρχιτέκτων μηχανικός, Διευθύντρια ΥΣΜA
Ε. Λεμπιδάκη, αρχαιολόγος ΥΣΜΑ, Προϊσταμένη Γραφείου Τεκμηρίωσης ΥΣΜΑ
Ει. Καϊμάρα, αρχαιολόγος ΥΣΜΑ, Προϊσταμένη Γραφείου Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης ΥΣΜΑ
Σ. Πούλου, αρχαιολόγος ΥΣΜΑ
Μ. Μαζνώκη, βιβλιοθηκονόμος ΥΣΜΑ
Α. Λεοντή, αρχαιολόγος ΥΣΜΑ
Ε .Πετροπούλου, αρχαιολόγος ΥΣΜΑ
Μ .Τσιολάκη, αρχαιολόγος ΥΣΜΑ
Ε. Καρακίτσου, αρχαιολόγος ΥΣΜΑ
Δ. Ηλιοπούλου, πληροφορικός ΥΣΜΑ
Π. Κωνσταντόπουλος, διοικητικός υπάλληλος ΥΣΜΑ
Ε. Δρακοπούλου, διοικητικός υπάλληλος ΥΣΜΑ
Α. Πούλου, αρχαιολόγος Γενική Γραμματεία Πολιτισμού
Α.Μπακανδρίτσου, αρχαιολόγος ΕΦΑΠΑ